Skip to content

Kamila K.

Počáteční hmotnost: 90,7 kg

Hmotnost za dva měsíce: 81,4 kg

A v programu ještě pokračujeme, už se těším na konečný výsledek