Skip to content

O mně

Zdravý životní styl je mi vlastní. Proto jsem o oboru výživa člověka na lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně nemusela dlouho přemýšlet. Dodatečně mám i přiznanou odbornou způsobilost  k výkonu zdravotnického povolání nutriční terapeut. Poté jsem se pustila do studia oboru jakost a zdravotní nezávadnost potravin na Mendelově univerzitě.  Během studia jsem získala znalosti z lékařské chemie, biochemie, chemie potravin, fyziologie, patologické fyziologie, anatomie, dietologie, komunitní výživy, klinické výživy, epidemiologie, hygieny potravin, technologie potravin, funkčních potravin a dalších předmětů. Součástí studia byla i  praxe v nutričních poradnách, v nemocnici a výrobě potravin. Po vystudování jsem se věnovala více jak tři roky redukci a prevenci nadváhy v brněnské firmě, kde jsem pracovala jak s klienty zdravými, tak s klienty se zdravotním omezením. Redukční programy zahrnovaly jak individuální výživové poradenství tak cvičební program. Po letech co se výživě a sportu věnuji, sleduji s obrovským zájmem nové informace a trendy ve výživě a sportu. Pravidelně absolvuji další školení a semináře, abych Vám mohla předávat nové aktuální informace. Současně pracuji jako nutriční terapeut v rámci aplikace Vitadio, která pomáhá změnit životosprávu diabetikům. Absolvovala jsem i školení STOBu, což aplikuji, jak v individuálním, tak v brzké době i ve skupinovém hubnutí. Nově budu zařazovat i pohybovou nabídku nordic walkingu.

Upravit životosprávu jde i bez doplňků stravy a ráda bych vám pomohla, abyste si toto uvědomili a zjistili, jak se vůbec v tom obrovském množství informací orientovat. Čemu věřit a čemu ne. Nabízím individuální přístup, kdy ráda zodpovím veškeré dotazy a plán přizpůsobím dle režimu a potřeb. Přizpůsobením stravování a zařazením pohybu budete cítit více energie, méně únavy. Nepočítejte s tím, že vše půjde hned. Změnit zaběhlé návyky trvá delší dobu. A od toho jsem tady já, abych vás postupně touto změnou provedla a pomohla či vysvětlila, pokud změny nebudou probíhat dle představ.

Průběžně absolvuji semináře a pravidelně pročítám novou literaturu k výživové problematice. Ze seminářů v poslední době jsem absolvovala např:
Pravda o poruchách příjmu potravy (Institut Moderní Výživy)
Obezitologie a bariatrie (Česká obezitologická společnost)
Nové trendy v potravinářství a jejich možný dopad na výživu
řada seminářů ohledně problematiky DM
Výživa dětí
STOB
Nordic Walking Brno
STOB metodika vedení rodinných kurzů
Motivační rozhovory

Životní motto: Never give up